DOKUMENTY SZKOLNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 

W KLASACH I-III

PRZYRODA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

MATEMATYKA

FIZYKA

CHEMIA

INFORMATYKA

JĘZYK POLSKI

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

HISTORIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

MUZYKA

TECHNIKA

PLASTYKA